Om oss

Portal Eiendom AS

Portal er et eiendomsselskap etablert i 2012, hvor vi startet vår nåværende strategi i 2016. Nå eier, utvikler og forvalter vi ca 30 000 kvadratmeter næringseiendom i Norge. Vi har større ambisjoner og søker aktivt nye investeringer i kontor og kombinasjoneiendom i Oslo og omegn.

Kompetanse

Vi er nysgjerrige ingeniører og økonomer med lang erfaring innen eiendom i Norge og Sverige. Sammen har vi etablert, ledet, utviklet, forvaltet og realisert eiendommer og eiendomsselskaper i Norden. Av erfaring vet vi at markeder og markedsaktører er i konstant utvikling. Derfor er vi levende opptatt av å videreutvikle oss og øke vår kompetanse.

Hva tror vi på?

  • Vi tror verdier skapes og risiko reduseres gjennom aktiv og langsiktig drift. Kombinasjonen drift og aktivt eierskap er kjernen i vår forretningsmodell.
  • Vi tror eiendom er en multidisiplinær business som krever kunnskap og erfaring innen et bredt spekter av fagområder, som blandt annet forvaltning, drift, utleie, utvikling og finansiering.
  • Vi tror mange små detaljer skaper gode helhetlige løsinger.
  • Vi tror gode og tillitsfulle relasjoner og utfordrende partnere bidrar til å skape langsiktige verdier.

Partnere

Portal Eiendom AS, post@portal.no