Filosofi

Geografi 

  • Likvide markeder i sørlige deler av Norge og Sverige, der Portal har operasjonell erfaring og et sterkt nettverk

Segment

  • Investere i eiendom med beviselig syklisk robusthet.
  • Investere i eiendom som etter grundige analyser har verdipotensial på kort og mellomlang sikt gjennom aktiv forvaltning 
  • Investere i eiendom som har verdipotensial via regulering, omregulering eller bruksendring for å kunne møte endrede behov i markedet.

Finansiering

  • Søke en robust og fleksibel finansiering av alle investeringer. 
  • Fokus på god kontantstrøm gjennom hele investeringens livssyklus. 
  • “Recycling” av kapital gjennom omdisponering av eiendeler.

Risiko 

  • Eiendom med flere leietakere og ulik forfallstruktur gir muligheter til å utnytte markedssvingninger, og forbedre leietakermiks 
  • Eiendom med nedsidebeskyttelse via lange leieavtaler gir muligheter for optimalisering av finansiering. 
  • Strukturelt og operasjonelt legge til rette for og evaluere ulike exit muligheter

Portal Eiendom AS, post@portal.no